top of page
sval_under.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram

Case: Visit Svalbard

Arbetsgrupp:

Janie Jagborn AD, Elin Hultén AD, Lovisa van Reis CW, Moa Andersson CW. Fiktivt case.

 

Utmaning:

Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis. På den största ön, Spetsbergen, bor Svalbards samtliga 2600 invånare. De viktigaste näringarna i Svalbard är forskning, turism och kolutvinning. Klimatet på Svalbard och dess något svårtillgängliga placering gör att Svalbard inte är top of mind för potentiella turister.

Kunden vill utveckla destinationen till att bli än mer fokuserad mot äventyrsturism. På plats idag finns en struktur för att ta emot turister som vill genomföra extrema utmaningar, men den andelen behöver öka markant för att man ska kunna skala upp verksamheten.

 

Uppdrag:

Kunden söker ett övergripande marknadsföringskoncept och en kampanjidé som sätter Svalbard på kartan som äventyrsdestination.

Målgrupp: 

Aktiva semesterfirare som gillar utmaningar i extrema miljöer 

Analys

Förutom att Svalbard erbjuder besökaren ett unikt arktiskt landskap är livet här präglat av fascinerande ytterligheter och motsatser som inte återfinns någon annanstans; När solen går ner i oktober går den inte upp igen förrän i mars. All mat och alla förnödenheter måste importeras in till Svalbard eftersom att ingenting kan växa här, samtidigt finns här ett förvaringsutrymme som härbärgerar alla världens fröer i händelse av framtida katastrofer. Det går inte att födas på Svalbard, för det finns ingen sjukvård som kan ta hand om en födande kvinna. Det går heller inte att begravas för kylan i marken pressar upp allting som grävs ner. Slutligen är Svalbard en plats där alla invånare över 16 år rekommenderas att bära vapen på grund av risken för isbjörnsattacker. Det är just de extrema naturförhållandena och ytterligheterna som är platsens främsta utmaning, och tillgång. 

The Arctic challenge

AEnB2Up1jkjmpi9d7R5U37VAV__eETFGHY6yClhG

Insikt: 

På Svalbard är människan underordnad naturen. 

Lösning:

Vi har utgått från tanken att den målgrupp som reser till Svalbard är på jakt efter en annorlunda upplevelse. De har en stark längtan att uppleva det arktiska landskapets tuffa förhållanden, och se hur detta påverkar deras fysiska prestationer. Att se om de klarar att bryta mot naturens rådande lagar är en svindlande, och lockande tanke hos målgruppen. 

 

The Arctic Challenge, TAC, är ett samlingsnamn där vi samlar 5 stora och fysiskt utmanande tävlingsgrenar, varav några redan finns på Svalbard, under ett koncept. Man kan tänka sig att TAC är Svalbards svar på “en svensk klassiker.” 

app_icon.jpg

The Arctic Challenge

The Arctic Challenge

App

För att marknadsföra TAC skapar vi en träningsapp med samma namn. Appens övergripande syfte är att väcka intresse för att genomföra TAC på Svalbard. Men appen ger också kunskap om destinationens naturliga utmaningar och kan fungera som ett sätt att förbereda sig inför kommande psykiska och fysiska utmaningar. Appen är en sporrande träningskompis som låter dig genomföra TAC i en trygg hemmiljö, innan du beger dig till Svalbard på riktig. Det unika med appen är att den använder sig av 

öppna API:er från Runkeeper, Google Maps och YR, och mäter sträcka, hastighet, höjdmeter och temperatur

på aktiviteten som användaren genomför, och jämför den med hur det skulle sett ut om den genomförts på Svalbard. På så sätt kan utövaren förbereda sig och se om den har vad som krävs för att genomföra den prestigefulla arktiska utmaningen på Svalbard. För att trigga tävlingsinstinkten lite extra har appen en scoreboard där det går att jämföra sig med de andra tävlande.

För att marknadsföra appen skapar vi kampanjen Bend the Rules of the Arctic. Kampanjen sker bland annat genom annonsering där målgruppen befinner sig; på sociala medier, i träningsmagasin och i anslutning till gym. Det finns stor möjlighet att vidareutveckla konceptet Bend the rules och the Arctic med produktlinjer; träningskläder, träningsredskap eller kanske specialanpassad kost för extrema utövare?

Kampanj: Bend the rules of the Arctic

Svalismocksposts_version2.jpg
svalismockuptest2psd.jpg

Samarbete med influencer

(Den fiktiva) äventyraren och fd. SOG-soldaten Stina Wahlbard är den första personen som genomför The Arctic Challenge. Hennes erfarenheter av Svalbard som destination och hennes tuffa träningspass har lagt grunden för de förberedande träningsprogrammen i appen TAC. Stina Wahlbard agerar influenser och delar med sig av sina erfarenheter i sina sociala kanaler, press och TV.

Mockup_telefon.jpg

Press

The Arctic Challenge
– utmanande tävling och extrem träningsapp 

 

Äventyraren och fd. SOG-soldaten Stina Wahlbard blev första person att genomföra The Arctic Challenge på Svalbard. Tävlingen består av 5 utmaningar, skräddarsydda för alla som vill utmana sig och naturens stränga regler i det arktiska landskapet. Wahlbards samlade erfarenheter och träningsförberedelser har inspirerat skaparna till en träningsapp med samma namn. Appen vänder sig till den växande skaran av extrema motionsidrottare.

 

Det krävdes en lång och noggrann förberedelse för att kunna genomföra det hon beskriver som sitt livs utmaning. The Arctic Challenge (TAC) utmanar både den mentala och fysiska uthålligheten. “Svalbard är en fantastisk plats. Den är lika vacker som den är förrädisk” förklarar Wahlbard med en glimt av stål i ögonen. “Om du inte är förberedd på att det är naturens lagar som gäller där, då kan det gå riktigt illa.” Förutom mörker, hård vind, snö och kyla behöver Svalbards besökare skydda sig mot de vilda isbjörnarna.

 

I nio månader förberedde sig Wahlbard för de extrema utmaningarna i det arktiska landskapet. Hennes hårda arbete resulterade i en träningsapp med samma namn. Appen förväntas ta den växande gruppen av kicksökande motionsidrottare med storm. Genom modern teknik simulerar appen hur användarnas prestationer hade stått sig på plats i det extrema Svalbard, något som gör den unik på marknaden. “Appen uppskattar hur bra du hade varit på riktigt”, berättar Wahlbard.

 

Äventyrerskan berättar att hon önskar att The Arctic Challenge hade funnits när hon själv gjorde sin uppladdning. Det är nästintill omöjligt att på förhand föreställa sig hur verkligt extrem situationen på Svalbard är, och hur det påverkar kroppens prestationsförmåga. “Att genomföra utmaningarna på plats innebär att i viss mån också utmana reglerna på Arktis”, säger Wahlbard avslutningsvis.

 

The Arctic Challenge finns att ladda ner from 14/2-2022.

bottom of page